SİYASET      EKONOMİ      FİNANS      DÜNYA      SPOR      YAŞAM      GÜNCEL      YEREL      MAGAZİN      TEKNOLOJİ      BİLİM      EĞİTİM KÜLTÜR SANAT   
 
Ana Sayfa > GÜNCEL

Ellinci Yılında 15-16 Haziran 1970 Direnişi ve Günümüz İşçi Sınıfı-1
16 Haziran 2020
''Fabrika işçilerinin örgütlenmesi toplumsal muhalefetin gelişmesi açısından önemli, ancak o dönem örgütlenenler sadece fabrika işçileri değil. Güçlü bir öğretmen hareketi TÖS var…. küçüklü büyüklü 15-16 Haziran öncesinde 800 civarında işçi direnişi var. Köylü hareketleri de var aynı dönemde. Aynı dönemde, yine 1965’den sonra devrimci gençlik var ülkesinin meselelerini dert edinen''
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin ellinci yıldönümünde, o tarihte Arçelik Fabrikası’nda genç bir işçi olarak çalışan Hayri Erol ile görüştük. 15-16 Haziran işçi eyleminin bir öncü işçiler eylemi olduğunu ifade eden Erol’a, büyük işçi direnişini ve işçi sınıfının bugünkü durumunu sorduk.

Politez: 15-16 Haziran eylemlerini gerçekleştiren yüz binlerce işçiden biri olduğunuzu biliyoruz. O günün koşullarını ve kısaca eylemlerin nasıl geliştiğini anlatır mısınız?

Hayri Erol: Bu konuyu, geçmişinden koparıp, sadece görkemli bir işçi eylemi olarak ele alamayız. Yani, öncesinde hiçbir şey olmamış, sanki Türkiye'de yaprak oynamıyormuş da birden yüzbinlerce işçi sadece bir sendika kapatma girişimine karşı öfkeyle sokaklara dökülmüş değil. Yani bu öyle bir şey değil. Böyle anlatırsak, ülkemizin o günkü durumundan bahsetmezsek, hatta dünyadan söz etmezsek eksik kalır. 1960’lara gelindiğinde dünyanın üçte biri şöyle ya da böyle sosyalistti. Küba deneyimi büyük ilgi görmüştü. Dünyanın birçok bölgesinde kurtuluş savaşları, anti emperyalist savaşlar gelişiyordu. Mesela o yıllarda emperyalizme karşı mücadelenin simgesi olmuş Vietnam direnişi vardı.

Bütün bunların etkisi altındaki Türkiye'ye baktığımızda 60'lı yıllar mücadelenin yükseldiği yıllardır. 61 Anayasası’yla örgütlenmenin önü açılmış, ilk defa grev hakkı verilmiştir. İşçi sınıfı bu hakkın kağıt üzerinde bırakılmasına izin vermemiş, mücadele ederek ancak 1963'de yasalaşmasını sağlamıştır. Bu arada işverenler, insanlık suçu olan ve 1961 Anayası'nda yer almayan lokavtı da sokarak yasayı, Grev ve Lokavt Yasası olarak çıkartmıştır. Onu da belirtmek lazım. Türkiye’de toplumsal muhalefetin yükselişi 1965’lerden sonradır. DİSK'in kuruluşu da 1967 yılında olmuştur.

DİSK, Amerikancı sarı sendikacılara karşı bir itiraz olarak kurulmuştur. Sürekli işçilere, işyerleri için “buralar bizim ekmek kapımız” diyen, sürekli teslimiyetçiliği dayatan anlayışa karşı bir tepki olarak kurulmuştur. Bu itirazın tabandan geldiğini söyleyebiliriz. Türk-İş yönetimi değiştirilemeyince Türk-İş’e itiraz olarak kurulmuştur DİSK. Bu, işçi sınıfının tabanında coşkuyla karşılanmıştır. DİSK'in kurulması Türkiye için ileri bir adım olmuştur.

Ayrıca bu dönemde Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması var. 1965 yılında TİP’in meclise girmesi de toplumda kitlelerin yüzünün sola döndüğünü gösterir. Bu durup dururken olan bir şey değildir. Bu gelişmeler, ortanın solu olarak kendini tarif eden CHP’yi de etkilemiştir.

Bütün bu gelişmeler esasında 15-16 Haziran’ın habercisidir. Esasında bir ilerleme var gerçekten. Peki, en çok nerede var bu ilerleme? Fabrika işçiliğinde var. Metal işçiliğinin burada başrol oynadığını görüyoruz.  Aslında Türkiye'de bir kalkınma da var, baktığımızda onu da görüyoruz. Türkiye ‘65 ile ‘70 arasında hızlı bir kalkınma içinde olan bir ülke. Montaj sanayi de olsa gelişme var. Türkiye'de binlerce işçinin çalıştığı dev fabrikalar var o dönemde. Amerikancı bunların çoğu. İşte Arçelikler, Otosanlar, Genotolar, Demir Dökümler, Türk Chrysler, Türk Kablolar, bunlar hep yabancı ortaklığında kurulmuş fabrikalar. Kimlerle işbirliğinde, kim ortakları;  Sabancılar, Eczacıbaşı, Koçlar. Dolayısıyla kısaca güçlü bir üretim var gerçekten. Benim çalıştığım Arçelik Fabrikası örneğin, buzdolabından biçerdövere kadar üretim yapıyordu. 25 mamul birden. Büyük bir canlılık. Büyük bir sanayi kurulması demek, binlerce insanın işçi sınıfının saflarına katılması demektir. Yeni işçiler demektir, yeni proleterler demektir. Bu da toplumsal mücadelede büyük bir ivme anlamına geliyor.

Kamuda hala Türk-İş'in egemenliği olduğu için o alanda bir gelişmeden söz edemiyoruz. Yani uzlaşmacı bir biçimde, devlet güvencesi altında iş güvenliği olan işyerlerinde Türk-İş’in egemenliği devam ediyordu. Ama özel sektörde ve özellikle metal iş kolunda büyük bir gelişme ve buna paralel gelişen bir örgütlenme vardı. Fabrika işçilerinin örgütlenmesi toplumsal muhalefetin gelişmesi açısından önemli, ancak o dönem örgütlenenler sadece fabrika işçileri değil.

Aynı dönemde, yine 1965’den sonra devrimci gençlik var ülkesinin meselelerini dert edinen. Çok önemli bir şey bu. Üniversitelere tahsil yapıp okumak için gelen gençler, aynı zamanda emekçilerin sorunlarına ilgi duyuyor, onlarla el ele veriyor, ülkenin sorunlarına sahip çıkıyor. Altıncı Filo eylemleri var Türkiye'de örneğin. Amerikan askerleri geliyor, devrimci gençler tarafından denize dökülüyor.

6. Filo eylemini yaşayanlar anlattı

 Güçlü bir öğretmen hareketi TÖS var. Türkiye Öğretmenler Sendikası gerçekten ciddiye alınan, öğretmenlerin haklarını savunan, yurtsever ilerici bir rotası olan bir yapıydı. Köylü hareketleri de var aynı dönemde. 

Büyük Eğitim Yürüyüşü'nün 51. yılı

15 Şubat 1969’da Ankara’da yapılan Büyük Öğretmen Yürüyüşü (TÖS) 

Öyle bir rüzgar esiyor ki soldan yana, yurtseverlikten yana. İncelediğimizde bu tavırların temelinin yurtsever çıkışlı olduğunu görüyoruz. Biraz sonra 15-16 Haziran'da da bu konuya geliriz. Hep anti emperyalist sloganların önde olduğu bir dönemdir. Böyle bir süreç yaşıyoruz, dolayısıyla bu kadar toplumsal muhalefetin yükseldiği koşullarda çok büyük bir işçi direnişinin olması aslında doğaldır da. O gelişmelerin doğal sonucudur diyebiliriz.

Büyük toplumsal olaylar kendiliğinden olmaz, gelişmesini tetikleyen bir şey olması gerekir. Bu bazen küçücük bir şey de olabilir. DİSK, 1967’de kurulan bir konfederasyon. Dikkatinizi çekerim, 1970'lere gelindiğinde yüzbinlere varıyor üye sayısı. Hızlı bir gelişme ama çok büyük değil aslında bu sayı bir konfederasyon için. Maden-İş konfederasyonun önemli bir sendikası ve epeyce de üyesi var.  Ancak bu işkolunda da işçilerin çoğu hala Türk-İş’e üye o dönemde. 65’ den sonra Türkiye’de bu biraz evvel ismini saydığım büyük holdinglerde direnişler başlıyor. Direnişler ekonomik temelli değil.1969 yılındaki büyük Singer direnişi örneğin, Türk-İş'ten DİSK’e geçmek için yapılan bir direniş. Fabrika işgal edilmiştir. Cevher İş Sendikası’ndan Maden İş Sendikası’na geçmek için büyük bir direniş yapılmış, fabrika işgali ile başarı kazanılmıştır. Çok büyük bir direniştir o. Gamak motor direnişi mesela, çok önemli bir direniştir. Sendika değiştirmek için yapılmıştır. Bir işçi yaşamını yitirmiştir, Şerif Aygün. 

“Şerif’i patron ve polis kurşunu öldürdü.

serif-aygun Bu mücadelede yaşamını yitirmiş, şehit düşmüştür. Böyle çok sayıda etkin eylemler var. Çorum'da ve başka illerde var böyle eylemler, Anadolu'da da var. Madenci eylemleri var. Esas olarak bu direnişler İstanbul başta olmak üzere, İzmit ve birçok yerde gelişiyor. İşçiler, kendilerine ihanet eden sendikaları terk etmek için ayağa kalkıyorlar. Bu işçiler sigortalı çalışan, sendikalı işçiler. Yani işçi sınıfının en zordaki kesimleri değil bunlar. Sınıfın nispeten,  diğer sendikasız sigortasız üyelerine göre daha üstte olan kimlik kazanmış işçiler. Çalıştıkları fabrikalarda yaptıkları üretimin cesameti çok büyük. Buzdolabı üreten, biçerdöver üreten, otomobil üreten fabrikalar bunlar. Dolayısıyla, özetle küçüklü büyüklü 15-16 Haziran öncesinde 800 civarında direniş var. Yani 15-16 Haziran’a gelmeden önce Türkiye'deki siyasi, demokratik sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili manzara buydu.

Politez : Verdiğiniz örneklerden de görüldüğü gibi işçilerin, ölümle de karşılaşsalar, sendikalarını değiştirmek için büyük mücadeleler verdiklerini anlıyoruz. Buna iten nedenleri biraz açar mısınız?

Hayri Erol:  Evet, hatırlatmanız iyi oldu. DİSK’in alternatif bir odak olmasıyla alakalıdır. Yani işçiler durup dururken Cevher İş Sendikasını bırakıp neden Maden-İş’e geçsinler? Demek ki, orada bir şey oluyor. Olan neydi esas olarak? Bunu iyi saptamak lazım.

Ben işçi olarak bunu yaşadığım için söylüyorum. O dönem çok gençtim. Mesela Türkiye'de işçilerin üzerini ararlardı, üzerimizi ararlardı. Çok aşağılayıcı bir uygulamaydı. DİSK içinde Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Rıza Kuas - ki milletvekili oldu daha sonra Türkiye İşçi Partisi'nden- “Üstümüzü Aratmayacağız” diye bir kampanya başlattı. “DİSK’e bağlı işçilerin çalıştığı fabrikalarda bu aşağılayıcı uygulama yapılmayacaktır,” dendi.  “Biz üstümüzü aratmıyoruz” dedik. Hemen sonuç alındı. Şunun için verdim bu örneği; bu ekonomik bir talep değil. Siyasi içerikli, insan onuruna sahip çıkma eylemidir bu.

Niye seçenek oldu DİSK? Sadece sendika sayesinde, iyi ücretler alınıyor diye değil. Başka bir şey söylüyorum. Bana göre işçiler, sadece ücret artışından değil, işyerindeki sosyal şartların iyileştirilmesi, insan yerine konulması gibi nedenlerle DİSK’e meylettiler. İşçiler DİSK’te kişilik kazandılar, en önemlisi budur. Örnek vermek gerekirse, sarı sendikanın üyesi bir işçi sabah viziteye çıkarken korkuyordu; geri döndüğümde, ya posta başım bana “yarın sabah işe gelme” derse, “Hasta olman önemli değil, iş var çalışacaksın” derse diye. İşçi DİSK’te bir kimlik kazandı, sınıfsal kimliğin değerini öğrendi. “Ben çok değerliyim,” dedi. Neden? Çünkü, DİSK’e geçmesiyle eğitim çalışmalarına dahil oldu. Bu benim işim, en iyi şekilde çalışacağım ancak benim haklarım var. Ben hastalandığım zaman benim rapor alma hakkım var. Ben en iyi yemekleri yemeliyim. Bunları öğrendi. Fabrikalarda baş temsilci, personel müdürü, işveren üçlüsü  ile yemek listeleri yapılırdı. Kalori hesaplamaları yapılırdı. Ben bunu daha sonraları baş temsilcilik dönemimde yaşadım. En önemli şey buydu; işçi sınıfının şahsiyet kazanması, ücretlerinin dışında, insanca çalışma koşullarına kavuşması ve onurlu bir şekilde yaşaması.


Kaynak...Politez:


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
Trabzon’un Tarihi Avrasya projesi imzalandı…17 Nisan 2021
ESNAFIN BU DURUMA DÜŞMESİNİN TEK SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR16 Nisan 2021
İktidar salgınla değil sağlık çalışanlarıyla savaşıyor 16 Nisan 2021
1 Mayıs açıklaması :"1 Mayıs’ın keyfi şekilde engellenmesi kabul edilemez”10 Nisan 2021
Ayasofya’da Halkta Boynukalın’dan kurtuldu08 Nisan 2021
CHP tam sağcılaştı, Muhsin Yazıcıoğlu'na koşuyor 07 Nisan 2021
İnce'den Çin Büyükelçisi'ne tepki 07 Nisan 2021
İnce: FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz, şimdi hangi kumpasın peşindesiniz? 06 Nisan 2021
Amiraller Türkiye bir kez daha 15 Temmuz yaşamasın diye ikaz etti04 Nisan 2021
CÜBBELİ AMİRALİ ELEŞTİREN ASKERLERE DARBECİ SUÇLAMASI04 Nisan 2021
Çıray: Montrö bildirisinin altına imzamı atıyorum04 Nisan 2021
AKP ve MHP erimeye devam ediyor03 Nisan 2021
SES Eş Genel Başkanı Yıldırım03 Nisan 2021
​Eyidoğan: Afetlere dirençli bir toplum yaratamadık03 Nisan 2021
Kadıköy’de, onlarca öğrenci darp edilerek gözaltına alındı01 Nisan 2021
İstanbul Sözleşmesi feshetme girişimi Beşiktaş'ta protesto edilecek30 Mart 2021
Yeni Kararlar: Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir 29 Mart 2021
Tekin, “Halkın malı, milletin malı beton lobilerine peşkeş çekilmek zorunda mı?"29 Mart 2021
Murtaza Demir “CHP’yi tanıyamadığını” söyledi29 Mart 2021
Jöleliye ve Bakanlıklarda görevli AKP’lilere para yağıyor!29 Mart 2021
120 bin kişinin elektriği, 57 bin kişinin doğalgazı kesildi!29 Mart 2021
AKP'li troll Tuğrul Selmanoğlu: Bizde böyle çok adam var”27 Mart 2021
AKP’li Ayvatoğlu’nun milyonluk ciplere ve kokaine uzanan hikayesi27 Mart 2021
Minibüslerin taksiye dönüştürülmesi “RET”25 Mart 2021
TİP’li ulu çınar Savaş Al yaşamını yitirdi25 Mart 2021
KESK Ankara’ya yürüyor: “KHK zulmüne karşı yola çıktık”24 Mart 2021
AKP kongresinde Koronavirüs yasağı ve adalet yok24 Mart 2021
CHP'den istifa etti! İnce'nin partisine başkan oldu...24 Mart 2021
Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için pencerelerde24 Mart 2021
Bakırköy Belediyesi işçileri hakları için yürüdü23 Mart 2021
Sancar, 'Bu dava sadece HDP’yi hedef alan bir dava değildir'23 Mart 2021
İnce Z Kuşağı ile Eskişehir’de buluştu23 Mart 2021
KARA PAZARTESİ - FAKİRLEŞTİK...22 Mart 2021
İnce: Bu zor günleri yaşatan iktidarı yeneceğiz22 Mart 2021
Gergerlioğlu, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı21 Mart 2021
AKP'liler İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!20 Mart 2021
İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Newroz Bayramı'nı kutladı19 Mart 2021
HDP'den çağrı : “Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır”18 Mart 2021
​İmamoğlu Çanakkale anması için Edirnekapı Şehitliği’nde18 Mart 2021
Kılıçdaroğlu: Andımız'ı Cumhur İttifakı kaldırdı16 Mart 2021
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem sorunlarının düzelmesi 16 Mart 2021
Eğitimde karmaşa sürüyor: 'Bakan Ziya Selçuk her şey yolundaymış gibi" 15 Mart 2021
Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı14 Mart 2021
CHP’li Cananın sahiplendiği AKP’li Zengin: Çıplak aramanın olması insan hakları ihlali olduğu anlamına gelmez13 Mart 2021
ERDOĞAN: HİÇBİR İNSANIMIZI ÇARESİZ BIRAKMADIK12 Mart 2021
ADAM-DER: 12 Eylül'e teslim olmadık faşizmin karanlığına da teslim olmayacağız12 Mart 2021
Aman Dikkat Vakalar artıyor: Salgında üçüncü dalga kapıda!10 Mart 2021
Akşener: bu mücadeleden dönersem namerdim, namussuzum, şerefsizim10 Mart 2021
Bahçeli daha önce 'evine dön' çağrısı yaptığı Akşener'e şimdi de 'kripto' suçlamasında bulundu10 Mart 2021
Erkan Baş’tan, Saray’a uyarı: 'Çeteleşmiş iktidarınızı en başta kadınlar yıkacak'09 Mart 2021
TKDF Başkanı Güllü: 'İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın' diyen her kişi adına yargıda dava açacağız08 Mart 2021
Çetin Emeç’i saygı ve özlemle anıyoruz 07 Mart 2021
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Böyle giderse nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz07 Mart 2021
KADINLAR: SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR! 8 Mart’ta alanlarda olacağız!06 Mart 2021
Sera Kadıgil 'muktedir bıyıklılar kulübünü' uyardı ve " Geceler bizim! Yaşasın 8 Mart" dedi05 Mart 2021
İnce: Erdoğan samimi değil-Tekere çomak soktum04 Mart 2021
Anne Adayları Doğum Eğitimi Almalı03 Mart 2021
Muharrem İnce besleme medyaya savaş açtı02 Mart 2021
Maltepe Belediyesi işçilerinin grevi sürüyor: 'Grev kırıcılığı yapan 100 kişilik bir grup işçilere saldırdı'27 Şubat 2021
Şişli Belediyesi’nde de işçiler isyanda 27 Şubat 2021
DSİP'ten Gergerlioğlu'na dayanışma ziyareti27 Şubat 2021
TİP heyeti ve HDP'li vekillerden grevdeki Maltepe Belediyesi işçilerine ziyaret24 Şubat 2021
Pervin Buldan, Soylu'ya yanıt verdi: 'Çözüm sürecinde bize vadettiklerinizi açıklamazsak namerdiz'23 Şubat 2021
Erkan Baş, ‘SİZ VE REİSİNİZ AYNI KİŞİSİNİZ ÖZLEM ZENGİN’23 Şubat 2021
Kafe ve restoranlar 1 Mart'ta açılıyor!22 Şubat 2021
“Geçinemiyoruz” dediler sokağa çıktılar22 Şubat 2021
AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe22 Şubat 2021
CHP'den 7 soru: Damadı kimler susturuyor?21 Şubat 2021
İstanbul'un deprem raporundan korkutan ayrıntılar20 Şubat 2021
Kadıköy'de işçiler “Sözleşme hakkımız, söke söke alırız”18 Şubat 2021
DİSK Genel İş "Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı doğru söylemiyor"17 Şubat 2021
Erdoğan'nın Kılıçdaroğlu'na Gara yanıtı: 'Terbiyesiz herif" Nasıl 'sorumlu cumhurbaşkanıdır' dersin?'17 Şubat 2021
İnce: "CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım"16 Şubat 2021
HDP'lilere dönük operasyon: 718 kişi gözaltına alındı16 Şubat 2021
Sosyalistlerden 13 yurttaşı için basın açıklaması: 'Bu halk, daha fazla kan ve gözyaşı istemiyor'15 Şubat 2021
İBB 7 BİN PERSONELLE SAHADA14 Şubat 2021
DİSK’ten açıklama ‘BİZ HEP BURADAYIZ’13 Şubat 2021
Emeğin mücadelesini veren DİSK 54 yaşında13 Şubat 2021
İyi ki varsın - TİP 60 YAŞINDA13 Şubat 2021
Enis Berberoğlu, yeniden vekil11 Şubat 2021
İBB meclisi “tetikçi müfettiş” tartışması ile gerildi 11 Şubat 2021
Şen ortaklar: Hızla eriyorlar09 Şubat 2021
Son dakika… Muharrem İnce, CHP’yle yollarını ayırdı08 Şubat 2021
Meteoroloji İstanbul'u uyardı -kuvvetli rüzgâr ve fırtına07 Şubat 2021
İnce yarın istifasını açıklayacak07 Şubat 2021
İnce'nin şartı: İki dönem başarısız olan CHP'den istifa etmeli06 Şubat 2021
AKP’liler İskilipli Atıf’ı, Esenlerde olduğu gibi bu sefer Çorum’da andı06 Şubat 2021
AYM'nin Enis Berberoğlu kararı 04 Şubat 2021
Nüfusumuz, 2020'de bir önceki yıla göre arttı04 Şubat 2021
Bilim Kurulundan flaş açıklama: Kısıtlamalar devam edecek03 Şubat 2021
TKH: Tüm yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır!02 Şubat 2021
Kemal beyin dostlarından (S P) yurttaşlara saldıran polise destek: Ellerinize sağlık, bir dahakine bizi de çağırın02 Şubat 2021
HDP, 8 Şubat'ta yeni bir kampanya başlatıyor31 Ocak 2021
İnce'nin ince ince flaş açıklaması! Kararını verdi31 Ocak 2021
Boğaziçi’nde gözaltına alınan 2 üniversiteli tutuklandı31 Ocak 2021
Öztrak, "CHP’nin Altı Ok’tan Biri Laikliktir" “Siz Şeriatçı mısınız?”31 Ocak 2021
Reisin kararıyla yaylalar imara açıldı: Müteahhitlerin cebi dolacak30 Ocak 2021
Berhan Şimşek, silah ruhsatı için başvurdu ve koruma talep etti…28 Ocak 2021
Yeni Yargıtay Soma patronunu kurtardı27 Ocak 2021
TKİ, kredi için banka kapılarında - İktidar devleti soyduruyor 27 Ocak 2021
Hamsi yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı27 Ocak 2021
İnce, "Tüzüğümüzü oy birliğiyle kabul ettik" 25 Ocak 2021
Üniversitelilerden eylem çağrısı: “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız”19 Ocak 2021
Sağlık çalışanlarının izin ve emeklilik kısıtlaması kaldırıldı19 Ocak 2021
Cihaner, "Sağ-sol kalmadı" demek, aslında "sol kalmadı, sol kalmasın" demektir19 Ocak 2021
Valilik sokakta yemek dağıtımını yasakladı17 Ocak 2021
İyi ki Doğmuşsun Nazım Hikmet15 Ocak 2021
CHP ve MHP'nin Üye Sayısı Düştü15 Ocak 2021
Coronavac’a onay verildi: Koca koronavirüs aşısı oldu13 Ocak 2021
Akşener: Bir türlü AK Parti genel başkanlığından sıyrılıp hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı istemedi12 Ocak 2021
Kılıçdaroğlu, Neden ‘Sözde’ Dediğini, Dokuz Maddede Anlattı12 Ocak 2021
Hopa gençliği Boğaziçi için eylemdeydi08 Ocak 2021
Cinsel tacize maruz bırakılan stajyerden Avukattan çağrı08 Ocak 2021
'Kayyum rektör istemiyoruz', 'AKP elini üniversitelerden çek' 04 Ocak 2021
İstanbul'un suyunu Trakya'dan karşılayan 2 barajda doluluk oranı düştü03 Ocak 2021
Koyununun 6 Kuzu Doğurmasıyla Şaşkınlık Yaşadı02 Ocak 2021
En Yüksek Asgari Ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL29 Aralık 2020
(ATO): Sağlık Çalışanları Arasındaki Yüksek Ölüm Oranı29 Aralık 2020
Halkın Kurşun Askerleri KRT’ de 29 Aralık 2020
DİSK’ten asgari ücrete tepki: Dünya bizi kıskanıyor28 Aralık 2020
DİSK, Türk-İş ve Hak-İş: Asgari ücret işçinin eline kesintisiz geçsin26 Aralık 2020
AKP’liler Yerlikaya ile değil Sahte Diplomasiyle Övünüyor 26 Aralık 2020
Corona virüsüne karşı anında bağışıklık kazandıran ilaç26 Aralık 2020
Halkevleri’nden “kayyum” teklifine tepki:”26 Aralık 2020
AİHM’den Selahattin Demirtaş için “derhal tahliye” çağrısı22 Aralık 2020
Asgari Bir Yaşam Değil, İnsanca Bir Yaşam İstiyoruz21 Aralık 2020
Devrimci Lokumcu’nun davası 24 Aralık’ta21 Aralık 2020
CHP'lilerden saray sofrasına tepki20 Aralık 2020
HDP’liler Maraş Katliamını Meclis’te Andı19 Aralık 2020
Barış Atay Meclis'te AKP'lileri yerin dibine soktu! 17 Aralık 2020
AKP’nin bir yolsuzluğu daha- 337 milyon liralık ‘vurgun’!17 Aralık 2020
"Gençlik faşizme de faşizmin koruyucularına hiçbir zaman biat etmedi"16 Aralık 2020
İnce: İktidar Olmak Cumhurbaşkanı Olmaktan Geçiyor15 Aralık 2020
DİYANETTEN, ÇOCUKLARIMIZIN TACİZ EDİLDİĞİ YURTLARA KIYAK16 Aralık 2020
Devrimci yurtsever Erdal Eren katledilişinin 40’ıncı yılında anıldı12 Aralık 2020
Salgınla Mücadele Yaparken Ne Yazık ki Kendi Kaderimizle Baş Başaydık11 Aralık 2020
Muharrem İnce'den Tunus'a verilen hibeye tepki10 Aralık 2020
Son anket: Kararsızlar iktidara yürüyor10 Aralık 2020
MHP’li Akçay: Mahir Çayan 'terörist' Alaattin Çakıcı 'terörist değil' 09 Aralık 2020
Antikapitalist Blok: İnsanca yaşayacak asgari ücret verilsin08 Aralık 2020
Artvin’e HES Şirketi, 2 Tabur Askerle Gelerek Çalışmalara Başladı08 Aralık 2020
DİSK’in asgari ücret talebi net 3 bin 800 lira07 Aralık 2020
İmamoğlu’ndan 23 kişi hakkında suç duyurusu…07 Aralık 2020
İktidar çocuk istismarı vakasını karartıyor – Muhalefet tacize kılıf arıyor07 Aralık 2020
İmamoğlu için suikast yapılacağı ihbarı01 Aralık 2020
Başarısız Olanları Değiştireceğim.28 Kasım 2020
Sağlık çalışanı: Biz onlar için etinden, sütünden yararlanılacak köleleriz 26 Kasım 2020
İstanbul’un 25 Kasım’ı: Kadınlar polis engelini aştı, “Sesimiz yankılansın” dedi25 Kasım 2020
Kadınlar 25 Kasım’da alanlardan haykırdı : “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”26 Kasım 2020
Buldan: AKP ve ortağı, reform yapacak zihniyette, dürüstlükte, basirette değildir 24 Kasım 2020
TKP: Bütün Eğitim Hizmetleri Devletleştirilmelidir!23 Kasım 2020
İmamoğlu: Dün vefat sayısı 186! Susayım mı?23 Kasım 2020
Prof Dr Dikmen Vaka ve Ölüm Sayılarının Artması Bekleniyor…21 Kasım 2020
AKP'li Canbey: Ne partimizi ne de liderimizi bağlamaktadır18 Kasım 2020
CHP'den Çakıcı’ya: “ Edepsiz Mafya Bozuntusu” 18 Kasım 2020
Çakıcı Kılıçdaroğlu'na da mektup yazdı17 Kasım 2020
Mahkeme, Metin Lokumcu davasını Hopa’dan kaçırmaya çalışıyor17 Kasım 2020
Erkan Baş: “Dünyada salgının en kötü yönetildiği ülkeyiz, rakamlar bunu söylüyor…”17 Kasım 2020
Meral Akşener duyurdu: İmamoğlu'na soruşturma açıldığı doğrulandı16 Kasım 2020
Sönmez: Kanal İstanbul; böyle bir proje yok!16 Kasım 2020
HSK, Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliyesini reddeden tüm hakimlerin listesini istedi!13 Kasım 2020
İBB'nin kentse dönüşüm teklifini AKP reddetti12 Kasım 2020
İBB'nin kentse dönüşüm teklifini AKP reddetti12 Kasım 2020
İnce: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu birbirine benziyor12 Kasım 2020
Varlıklı ülkeler geliştirilen aşıları şimdiden stokluyor11 Kasım 2020
Tabip Odası'ndan korkutan koronavirüs uyarısı: İstanbul için kapanma zamanı geldi10 Kasım 2020
Türkiye saat 9’u 5 geçe Atatürk'ümüzü andı10 Kasım 2020
Sancar’dan Erdoğan’a ‘istifa’ çağrısı: Hazine ve Maliye Bakanı yetmez10 Kasım 2020
İBB zabıtaları ile AKP’li zabıtaların ‘otopark’ kavgası: “Ben İmamoğlu’nu tanımam”07 Kasım 2020
Kılıçdaroğlu’nun dostları ile ortak paydası var - size ne oluyor?05 Kasım 2020
Muharrem İnce: ​‘HERHALDE SUÇUM FAZLA OY ALMAK’05 Kasım 2020
HDP’nin ‘okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi’ önergesi AKP – MHP oylarıyla reddedildi04 Kasım 2020
Hangi Partiden Olursanız Olun 'Hesap Sorun03 Kasım 2020
Polis Bimeks işçilerine saldırdı: 'Vedat Akgiray ders değil hakkımızı ver'03 Kasım 2020
Erkan Baş: Depremin katliama dönüşmesinin sorumlusu AKP iktidarıdır03 Kasım 2020
İzmir'deki depremde 'bomba kat' detayı31 Ekim 2020
Sosyalistler Dağlık Karabağ için ne diyor26 Ekim 2020
Madenciler: “Yolu aç jandarma - “Biz açız, biz bağırırız; sen bize bağıramazsın”26 Ekim 2020
Hopa Halkevi üyeleri, "Yaşamak istiyoruz" kampanyası kapsamında Hopa Parkı'nda bir araya geldi26 Ekim 2020
“21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” Toplanıyor 25 Ekim 2020
Çok çalışmışlardı - geçici olarak çalışmayacaklar!24 Ekim 2020
Erkan Baş: 5 maskeyi dağıtamayan iktidar şimdi de halkına grip aşısı bulamadı23 Ekim 2020
Bilim Kurulu Üyesi'nden Kışın solunum yoluyla bulaşan hastalıklar yaygınlaşıyor18 Ekim 2020
İnce, “İktidar muhalefetten, muhalefet de iktidardan memnun17 Ekim 2020
Eğitim Sen: “Kadın öğretmenlerin kıyafetleri hakkında bilgi istenmesi kabul edilemez”16 Ekim 2020
“PKK propagandası” varmış!...YASAK...14 Ekim 2020
Yerel mahkeme “Anayasa’ya aykırı ama evet” dedi, Enis Berberoğlu kararını tanımadı13 Ekim 2020
Eğitim-Sen: Salgınla ilgili verileri bilmek halkın en doğal hakkıdır...12 Ekim 2020
Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne engel12 Ekim 2020
Che, 53 yıl önce bugün katledildi: Zafere kadar, daima08 Ekim 2020
Bakırköy Belediye çalışanları, Kerimoğlu’nu protesto etti08 Ekim 2020
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYİT TORUN’DAN ÖRGÜTE GÖZDAĞI06 Ekim 2020
Avrasya Tüneli'nde 963 milyon TL ödeme gizlenmiş... 04 Ekim 2020
İmamoğlu'ndan deprem mesajı: 'Ne bakanı ne başkanı, orada akıl konuşsun'02 Ekim 2020
Saray'ın harcamaları 4 kat arttı! Günlük 10 milyon lira02 Ekim 2020
HDP’li milletvekillerinden Meclis’te protesto yürüyüşü28 Eylül 2020
“Sağlık haktır, her emekçiye ücretsiz aşı ve düzenli test”28 Eylül 2020
Esenler’de Aile faciası27 Eylül 2020
Gasp edip dereye attılar, serbest kaldılar26 Eylül 2020
​ Esenler’de FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var26 Eylül 2020
Yangın korona virüsü unutturdu, sosyal mesafeyi hiçe sayıldı18 Eylül 2020
AKP'lı '507 kişi 5 yıldızlı otelde” yemiş içmiş hesabı sen ödemişsin ey halkım 14 Eylül 2020
Doktorlar isyan etti! Sokağa çıkıyorlar14 Eylül 2020
Bakan Koca'dan kritik İstanbul uyarısı: Ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı12 Eylül 2020
Kuzu’ya 5 yıla kadar hapis istemi- Bakın Allah'ın İşine... 11 Eylül 2020
Ölüm orucunda olan Av. Aytaç Ünsal tahliye edildi04 Eylül 2020
EYT'liler AKP iktidarıyla sandıkta hesaplaşmak için seçimi iple çekiyor04 Eylül 2020
Halaçoğlu: 12 adaları 1912 de verdik- Ne zırvalıyorsunuz…04 Eylül 2020
HDP’li Beştaş’tan Bakan Soylu’ya “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” soruları26 Ağustos 2020
HDP'li Gülüm, “Bilinçli olarak sürü bağışıklığı sistemine geçildi"26 Ağustos 2020
CHP - KUTLAMA -30 Ağustos Zafer Bayramı- Biz korkmayız ondan bundan- 25 Ağustos 2020
AKP’de derin çatlak! Gerici Fatih Tezcan ve Burhan Kuzu arasında ‘FETÖ’ kavgası23 Ağustos 2020
Sümela zamlandı – Maçkalılardan isyan… 23 Ağustos 2020
Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti23 Ağustos 2020
Maden şirketlerinin Talanına dava: Yerin üstü 'altın'dan değerlidir23 Ağustos 2020
Demirtaş’tan ittifak modeli önerisi20 Ağustos 2020
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert ama seviyeli yanıt... 20 Ağustos 2020
Erdoğan’ın, korkusunun nedeni belli oldu! İşte son anket20 Ağustos 2020
Cargill işçileri : “Her türlü kavgayı vermeye devam edeceğiz”17 Ağustos 2020
Ebru ve Aytaç bedenini açlığa yatırarak Adalet istiyorlar17 Ağustos 2020
Naci Görür İstanbul depremi için "işin son demlerindeyiz"16 Ağustos 2020
Emperyalizmine Kafa Tutan Devrimci Yiğit...KARADENİZ...16 Ağustos 2020
Şaka gibi yahu… Damat: Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolarla borcunuz mu var?12 Ağustos 2020
Demirtaş’tan mektup: Başkası olma kendin ol11 Ağustos 2020
Erdoğan: “Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde” şaka değil gerçek!08 Ağustos 2020
Antikapitalist Çalışanlar: Okulların açılmasını riskli 07 Ağustos 2020
155 milyon liralık Amasya Şeker Fabrikası 50 milyona satıldı07 Ağustos 2020
İyi Parti’den Akşener’e ‘dön’ çağrısı yapan Bahçeli’ye yanıt04 Ağustos 2020
İnce, parti kuruyor… Anlaşılan o ki; sonbahar CHP için epey serin olacak04 Ağustos 2020
Bakan: Birinci dalga sahillere indi03 Ağustos 2020
AKP Olumsuz İcraatlarını Arama Motorlarından Sildirip AK Hale Gelmek İstiyor31 Temmuz 2020
Metin Kaya "Kaftancıoğlu CHP'de Eş Genel Başkan Mı?30 Temmuz 2020
AKP’de kim neyi unutmak istiyor30 Temmuz 2020
Baş: Dumanla haberleşip sizi yine yıkacağız!29 Temmuz 2020
'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama29 Temmuz 2020
İmamoğlu “İş Arayan, İş Bulamayanlara Rehberlik Yapacağız"29 Temmuz 2020
AKP’li belediyelerin borçları yüzünden CHP'li belediyelere haciz geldi!29 Temmuz 2020
Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis saldırısı, gözaltılar var25 Temmuz 2020
Ayasofya’yı aç Anıtkabiri Kapat! “İleri Demokrasi”24 Temmuz 2020
Tutuklu gazeteciler, Sincan’dan seslendi: “Hukuk bizim için işlemiyor”23 Temmuz 2020
İstanbul’da Suruç anmasına polis saldırısı21 Temmuz 2020
Cihaner, CHP Genel Başkan Adayı ” Geçmişi Biz Kurduk, Geleceği de Biz İnşa Edelim!”20 Temmuz 2020
Nihat Genç, tarikatları kiliseye benzetti bombaladı18 Temmuz 2020
Esenler'deki özel hastane yangını kontrol altında17 Temmuz 2020
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi!17 Temmuz 2020
Sol “Ayasofya Cumhuriyet’in Üzerinde Tepinme Operasyonudur!” 17 Temmuz 2020
Van ve Siirt’ten acı haberler! 9 şehidimiz var16 Temmuz 2020
AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'den 15 Temmuz bomba açıklaması14 Temmuz 2020
AKP’lilerde alışkanlık yapmış,” Hoca efendi Hazretleri, Sayın Gülen”14 Temmuz 2020
Felaket Karadeniz’i vurdu! Ege ve Marmara’da yaşayanlar DİKKAT!14 Temmuz 2020

https://www.facebook.com/halil.koc.1656/videos/1380714362104742/?t=0


 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
..
En Çok Okunan
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Yazarlar | Foto Galeri | Duyurular | Künye
CH

www.7-24 ESENLER HABER haber.com - www7-24 esenler esenler.com ESENLER HABER haber esenler esenler haber