SİYASET      EKONOMİ      FİNANS      DÜNYA      SPOR      YAŞAM      GÜNCEL      YEREL      MAGAZİN      TEKNOLOJİ      BİLİM      EĞİTİM KÜLTÜR SANAT   
 
Ana Sayfa > GÜNCEL

“Her halükarda biz kazanmalıyız”
08 Nisan 2017
Devrimci Hareket, başkanlık referandumuna ilişkin yayımladığı açıklamada, “Kazanmayı salt oy sayısı olarak ölçemeyiz, ama her halükarda biz kazanmalıyız” dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
“Her halükarda biz kazanmalıyız”
Devrimci Hareket’ten 16 Nisan açıklaması: Söz, yetki ve karar hakkımız için mutlaka kazanmalıyız!
 
Devrimci Hareket, başkanlık referandumuna ilişkin yayımladığı açıklamada, “Kazanmayı salt oy sayısı olarak ölçemeyiz, ama her halükarda biz kazanmalıyız” dedi.
 
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
“Anayasa değişikliği ile amaçlanan rejimin şifreleri, AKP’nin 15 yıllık iktidarı sürecinde serpiştirilmiş, zamana yayılmış halde vardı. Bugünkü KHK’li OHAL ise bunun yoğunlaştırılmış biçimidir.
Egemenlerin yönetememe krizi kapitalizmin kriziyle iç içe geçmiş durumda. Halkla olduğu kadar sermayenin ve iktidar odaklarının kendi içinde de bir hesaplaşma söz konusu olacağı için, Saray rejimi araç ve imkân çoğaltıyor. Anayasal çerçevesi çizilen diktatörlük, hemen tüm darbe dönemlerinde olduğu gibi kurucu bir nitelik taşımaktadır.
100 yıllık hesaplaşmanın bir boyutunu iradenin Saray’a teslimi ifade ediyorsa, diğer boyutu da ideolojiktir. Bunun da ana ekseni dinselleştirmedir; toplumun dini referanslarla uyuşturularak etkisiz kılınmasıdır.
Gerçekte, mevcut anayasanın “değişmez maddeleri” yerinde duruyor gibi görünse de söz konusu değişim, onları da işlevsizleştiriyor. Bu bağlamda 100 yıllık hesaplaşma, parantez kapama iddiaları boş değildir. Söz konusu olan şeriat değilse de siyasallaşan İslam’ın döneme (Türkiye’ye) özgü bir versiyonudur.
Saray rejiminin tekleşen iradesi ve işleyişi içinde daha dar, doğrudan bir Saray-Erdoğan çekirdeği olacak olsa da bu olgunun/tanımın özünü değiştirmiyor. Evet, genelde AKP, özelde (Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in kurduğu Kardeş Kal Türkiye örgütlenmesi gibi) doğrudan Saray’a bağlı oluşumlar bir özel örgütlenmedir. Mesela özel yetkileriyle TMSF ve Varlık Fonu da Hazineye rağmen kurulmuş özel hazine işlevi görüyor. Güvenlik bağlamında da bu türden özel yapılardan, polis-ordu içinde özelleşmiş ilişkilerden söz edilebilir. Ancak tekleşen/tekelleşen iktidar zaten özeldir. Bu “özel”lik, dar bağlamda Saray’ın bekasını gözetse de son tahlilde, en büyük ve iktidara en yakın sermaye kesimlerinin çıkarlarının güvencesi, düzenin bekası içindir.
Kısacası, Devlet Bahçeli’nin “fiili durumun hukuki boyut ve içerik kazanması için demokratik bir sürecin işletilmesi” biçimindeki tanımı dahil, mevcut durum ve olası gelişmeler salt kişilerle/niyetlerle açıklanamaz. Veya mesele, “Cumhurbaşkanı’nın fiili durumu anayasaya aykırı, gelin o halde anayasal kılıf oluşturalım” biçiminde basite alınmaz.
Başkanlık, belirli boyutlarda keyfiyet içerse dahi son tahlilde iktidardaki tekelleşme ve artan insiyatif; dünya ölçeğinde taşların yerinden oynadığı ve yeni bir düzen tasarımının gündemde olduğu koşullarda, sermayenin çıkarlarının azami boyutta gözetilmesi ve bu amaçla olağanüstü yöntemlere başvurulması için kullanılacaktır. Yani bir kurumlaşma-resmileşme olacaksa bu, darbe koşullarının kurumlaşması-kalıcılaşması biçiminde olacaktır.
Gerçekte, artık askeri darbelere ihtiyaç bırakmayacak şekilde rejimin yeniden tesisi, 12 Eylül sonrasında gündeme gelmiştir. Hatta o günden bugüne özellikle de AKP döneminde bu konuda çok ciddi mesafelerin alındığı, bir darbenin görevlerini yerine getirebilecek “normal” görünümlü bir düzenin tesis edildiği söylenebilir. Bugün de yaşanmakta olan içerik itibariyle budur. 15 Temmuz özel bir durumdur. Onun başarısızlığı üzerine daha uygun ve daha başarılı sivil bir darbe iklimi yerleştirilmektedir.
 
Başkanlığa neden mecburlar?
Bu konuda öncelikle stratejik ilişkilere, nitelik belirleyici adımlara bakmak gerekiyor. Bugün OHAL koşullarında ne yaşanıyorsa, bütün bunların devamı ve kalıcılığı için başkanlık şart/zorunlu görülüyor ve bu bir anlamda savunuluyor. Mesela son günlerde bir anda ABD’yle ve Körfez ülkeleriyle trafik hızlandı. İngiltere de Brexit sonrasında eski sömürgeleri olan Körfez ülkelerine yöneldi. Saflaşmalar ve stratejik boyutlu politikalar devam ediyor. Bu, ekonomi için de bölgedeki savaş için de eksen tartışmaları için de tayin edicidir.
Ekonomiden sorumlu devlet bakanı Mehmet Şimşek, “Bu anayasa değişikliği ihtiyaçtan kaynaklanıyor 
 Değişikliğin kişisel bir takım beklentilerle falan alakası yok. Bu anayasa değişikliği yapılmazsa Türkiye ekonomisi ileride çok büyük sıkıntılar yaşar. Türkiye siyasetinde çok büyük krizler oluşabilir.” (abç) dedi.
Şimşek, bir yanıyla “darbe koşulları olmasa kriz olur” diyor ki bugüne kadarki grafik bunu gösteriyor. Gerçekten AKP, ekonomiyi kayıt dışı hatta karanlık paralarla kurtarıyor. Bunun için kısa bir hatırlatma yapmakta yara var. Merkez Bankası hesaplarında “net hata-noksan” diye bir kalem var. Bu, eskiden “istatistik hataları” olarak yorumlanır, pek de önemsenmezdi ve genellikle “sıfır”a yakın çıkardı. Ancak AKP döneminde bu kalem, sistematik biçimde “giriş” yönünde yükselmiş, 2003-2016 arasındaki artı, 41,7 milyar doları bulmuştur. Özellikle 2011 sonrasında çarpıcı bir tırmanma söz konusudur. Irak ve Suriye savaşları, Körfez ülkeleriyle ve cihatçı çetelerle girilen ilişkiler bu konuda akla gelebilecek ilk verilerdir. Erdoğan’ın son Körfez gezisinden sonra “dolar yakında 3,50’ye inecek” demesi, söz konusu esrarengiz-karanlık girişler için somut bir bilgidir.
Bugünün iktidarın ve sermaye güçlerinin olamasa olmazı olan KHK’ler, gerçekte yargısız infaz mekanizmalarıdır. Bunların sürekliliği anlamına gelen ve meşru görünümlü bir işleyiş ancak başkanlıkla mümkündür.
Giriş bölümünde de kısaca değindiğimiz gibi başkanlık, bir yanıyla da dünya ve bölge özelindeki paylaşım savaşının ve yeni düzen kapışmasının Türkiye’ye izdüşümüdür; bugüne dek izlediğimiz hukuksuzlukların, yağma ve sindirme operasyonlarının sistemlileşmiş, kalıcı biçimidir. Dünyada yerinden oynayan taşların dizilimi, yani yeni düzen oluşumu sanıldığından da uzun bir süreci kapsayacak, çok enstrümanlı ve çok bileşenli bir savaşın sonunda gerçekleşecektir. İşte bu genel nedenlerin Türkiye’ye yansıması ve 15 Temmuz dahil Türkiye’deki özel nedenler, örneğin hâlâ sermaye güçlerinin bir kapışma ve saflaşma sürecini tamamlamamış olması, Türkiye’de başkanlığı zorunlu kılmaktadır.

Bu aşamada neden “çözüm süreci” başlamaz?
Yukarıdaki başlık, “HDP ekseninde örgütlü Kürt halkı neden evet oyu vermez” biçiminde de olabilirdi. Bugün bir kez daha Kürt sorunu bağlamındaki somut veriler yer yer spekülatif olanların gölgesinde kalıyor. Bu arada tekrar “çözüm süreci”nin başlayacağı, alttan alta “evet”in konuşulduğu gibi yönlendirmelerin daha önceki değişken/kaygan tüm zeminlere ve tüm yaşanmışlıklara rağmen gerçeği yansıtmadığını görmek için, mevcut tabloya ezberden ve duyumlardan uzak biçimde bakmak yeterlidir.

Bu konuda söylenecek çok şey var
Hemen her adım, dar bağlamıyla yetinilmeyip paradigmaya (Demokratik Ekolojik Cinsiyet Özgürlükçü Paradigma) kadar uzanan bir kapsam içinde tartışılmalıdır. Ama yine de konu bağlamında söylersek, çözüm sürecine dönük yeni adımlar eşliğinde Kürtlerin oylarının da mevcut “evet” koalisyonuna eklenmesi olası görünmüyor. Ahmet Türk’ün “HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması yeniden diyalogun yolunu açabilir” demiş olması çok genel bir ifadedir ve bu durumda bir şeyi değiştirmiyor. Evet paradigma, her koşulda olduğu gibi bugün de görüşme yapmaya müsait bir duruş tanımlıyor. Ancak tüm uzlaşma eğilimlerine rağmen mesele “Bırak Demitaş’ı al oyları” basitliğinde seyredemez.
Sürecin MHP eşliğinde ve milliyetçilik ekseninde bugüne dek köpürtülen boyutu da söz konusu adımın kısa vadede atılmasına, istişareler olsa da sonuç vermesine engeldir. Ne yazık ki bu tür olgular değerlendirme yapılırken çoğu kez hafife alınıyor, magazinin veya spekülatif söylemlerin etkisine kolay giriliyor.
Açılan bu yöndeki tartışmalar, coşkulu-bütünlüklü bir “hayır” çalışmasının yapılmasını olumsuz etkileyebilir, motivasyonu düşürüp sandığa gitmeme oranını artırabilir. Olsa olsa bu amaçlanıyordur. Yoksa önceki çözüm-tartışma süreçlerinden de bilindiği gibi bu mesele, kamuoyu önünde edilecek üç beş lafa sığacak türden değil.

Özetle, 79 belediyeye kayyum atandığı, 83 belediye eş başkanının tutuklandığı, Sadece Diyarbakır’da 969 belediye personelinin işine son verildiği; HDP sözcüsü Baydemir’in ifadesiyle söylersek AKP’nin muhalif kesimlere düşmanlıkta ‘çığır açtığı’ koşullarda şu veya bu şekilde kurulacak temasın, uzatılacak “şeker”in Kürt halkındaki “hayır” eğilimini “evet”e çevirmesi olası görünmüyor.
Barzani’nin Türkiye’ye geldiği sırada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının göndere çekilmesive Barzani’nin “Çözüm süreci yeniden başlamalı” diyerek Ahmet Türk’le ve Sırrı Sakık’la görüşmesi, Kürtlere bir jest bile değildir, olsa olsa ucuz bir manevradır. Devamında Sırrı Sakık’ın belediye başkanlığından alınması, bu manevranın ölü doğduğunu bizzat manevra sahiplerinin gördüğünün işaretidir. Buna, Irak’ta Şengal bölgesinde Peşmerge’nin PKK’ye saldırmasını da eklediğimizde, sürecin bırakalım Kürtlere jesti çok daha saldırgan bir istikamette gelişeceğini gösteriyor. AKP’nin MHP ile içeride ve dışarıda geliştirdiği politikaların zorunlu sonucu da budur.

Haziran Hareketi’nin süreçteki rolü
Mevcut tüm veriler, referandumdan “Evet” çıkarsa, mücadelenin daha da sertleşeceğini, “hayır” çıkarsa, kesintisizlik bağlamında mücadelenin 17 Nisan’a taşınması gerekeceğini gösteriyor.
Bu süreçte “hayır” bağlamında atılan hemen her adım önemli ise de kalıcı ve örgütlü adımlar, kazanımların korunması ve daha da boyutlanacak olan mücadelenin ihtiyaçlarına yanıt olabilmek için tayin edici önemdedir.
Referandum çalışmaları öncesinde eve çekilmiş, kaygıları güvenliğe kadar daralmış, gidişatı değiştirebilmeye olan inancı zayıf düşmüş olan halk, tekrar evden çıkmaya, sokakları-salonları doldurmaya, söz söylemeye başladı. 2013 Haziran’ından beri ilk kez böyle bir canlılık ve politize olma durumu yaşanıyor. Gezi sürecinde gündeme gelen forumların güncellenmiş biçimleri yaygınlaşıyor. Tam da bu nedenle; “Salon toplantıları”, “biz bizeyiz”, “zaten hepimiz hayırcıyız” biçiminde dışa vuran ve söz konusu çalışmaları hafife alan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Bu enerji, doğru bir iradeyle buluştuğunda sadece 16 Nisan’ı değil geleceği de kazanmanın habercisi olur. Çokça kabul gördüğü gibi 16 Nisan eğer bütünüyle durdurma değil bir frenleme ise o halde frenleme sonrasını da gündemine alan bir kesintisiz çalışmaya ihtiyaç vardır.
Haziran Hareketi, “hayır” zeminindeki çeşitliliğe en fazla dokunabilen yapı olması itibariyle özel bir öneme/işleve sahiptir. Gerçekte bu, Haziran’ı Haziran yapan niteliktir. Ancak yine de hareketin oturduğu ve işlevini temenni edilen boyutta yerine getirdiği söylenemez.
Bunca zamandan sonra Haziran’ın hâlâ ne olup olmadığının tartışılabiliyor olması, bir sorun olarak kaydedilebilir. Belki de Haziran’ın olması gereken en önemli özelliği, dinamikleri kendi içinde eritmek değil, önünü açmak ve diğer dinamiklerle beraber daha güçlü biçimde var olmasını sağlamaktır. Bu niteliğin, bugün sağlanamamış ve Hazirancılarca içselleşememiş olması, hareketin önemini zayıflatmıyor.
Bu tür yapılarda bir parti gibi ideolojik netlik olmaz, program olur. Bu bağlamda Haziran, hayatı kavramlara çekip sınırlayan değil, akıcılığına imkan tanıyan; bir gücü, bir kesimi içine alıp kendi rengine büründüren değil, onu kendi rengi ile sürece katan (bunu yapması gereken) bir harekettir.

Her halükarda biz kazanmalıyız!
Bu süreçte tehditle, yalan ve manipülasyonlarla yol almaya çalışanlar karşısında, gücünü haklılığından alan ve hurafeleri değil gerçekliği ölçü kabul eden bir zeminde olmak, bizleri onlardan daha güçlü kılıyor.
Pablo Larrain’in No filminde bir sahnede “cesaret özgürlüktür” deniyor. Cesaret, aynı zamanda özgüvendir. Haziran, halkın özgüveninin büyütülmesi, yaşam alanlarındaki imkânların, potansiyellerin açığa çıkarılmasının sağlanması, sözün-yetkinin ve kararın halkta olmasıdır. Bunun 1917 Rusya’sındaki karşılığı Sovyetlerdir. Küba’daki karşılığı Devrimi Savunma Komiteleri’dir. 1977’deki karşılığı Direniş Komiteleri’dir. Bugünkü karşılığı da Haziran Meclisleri’dir. Bu, hem mücadele hem de geleceği kurma aracıdır. Yani hem itiraz hem alternatiftir. Eğer sosyalizm, kötülüğün-karanlığın iktidarlaşmasına karşı, güzelliği ve aydınlığı ifade eden iradenin kazanması ise bu alternatif bugünden adım adım somutlanmalıdır.
Alternatif iddialılar dahi eğer alternatifi araçtan amaca kadar her noktada somutlayamıyorsa, ister istemez karşıtına öykünür ve onun araçlarını taklit eder duruma düşer. Bu nedenle bizim alternatiften ne anladığımız, bunu nasıl somutladığımız büyük önem taşıyor.
 
Alternatifin somutlanması, aynı zamanda görünür kılmasıdır.
Gezi’de yakaladığımız ama kalıcı kılamadığımız şeyi bugün kalıcı kılabiliriz. Bunun için, sıradanlıktan, azla yetinmekten ve günü kurtarmaktan öte bir duruşumuz olmalı. Öyle ki aynı dava için yanımızdakinin omzu omzumuza değdiğinde Küba kokusu alabilmeli, aynı kortejde Che ile göz göze gelebilmeliyiz.
Özetle vaktinde Sokrates felsefeyi gökten yere indirdi. Fransız devrimi iktidarı gökten yere indirdi. Bizler de alternatifi soyuttan somuta indirmeliyiz. İnsanlar, alternatifin somutluğunu, sıcaklığını hissetmeli, gerçekten söz-yetki ve karar sahibi olmalıdır. Yaptığımız çalışmalarda ve işaret ettiğimiz umut kapsamında alternatif, uzak bir vaat veya bir reklam filmi gibi durmamalıdır. O nedenle, kazanmayı salt oy sayısı ile ölçmemeliyiz. Her hâlükârda biz kazanmalıyız.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
Alper Taş: Masa ve sandalye yasağını kaldıracağız16 Şubat 2019
Komünistler adaylarını açıkladı: Aynı gemide değiliz10 Şubat 2019
HDP'nin "Tecride son verin" çağrısı03 Şubat 2019
Hatayspor iktidar projesi Başakşehir’i yendi, tribünler seslendi: “Başakşehir paralar nereden?”25 Ocak 2019
Demirtaş: Kellemiz de gitse bu yoldan şaşmayacağız24 Ocak 2019
Avukatlar, 'Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde cübbeleriyle yürüdü24 Ocak 2019
Mustafa Sarıgül, CHP’den istifa ederek adaylığını açıkladı23 Ocak 2019
Komünist Başkan HDP'lilerin hedefinde11 Ocak 2019
Mimarlar’dan İmamoğlu’na Kaçak Saray kitabı11 Ocak 2019
Komünist başkandan adaylık sürprizi07 Ocak 2019
Sol Hopa'da da Yok Sayıldı CHP-ÖDP Yine Anlaşamadı06 Ocak 2019
Bakırköy'de binlerce kişi, emeğin hakları için buluştu22 Aralık 2018
CHP Önce Sosyalistleri Sonra İmzacıları Bitirdi14 Aralık 2018
CHP Balıkesir ve Trabzon'da geri adım atmasıyla kriz çözüldü13 Aralık 2018
Komünistlerden iş cinayetlerine tepki: Düzeniniz batsın!02 Aralık 2018
Emeklilikte yaşa takılanlar eylem örgütledi: 02 Aralık 2018
Yeni ve zamlı pasaport ücretleri 940 TL...30 Kasım 2018
Meral Akşener: Öğretmenlerime söz veriyorum...24 Kasım 2018
Maçka’da kahreden ölüm!20 Kasım 2018
Özdağ Türk Telekom’daki zararı Meclis'e taşıdı13 Kasım 2018
“Ben Türküm ama Türkçü değilim”03 Kasım 2018
Cihangir "iki batılın çatışmasını seyrettik" 02 Kasım 2018
“Aldığın Her Kuruş Haram, Zehir Zıkkım Olsun”30 Ekim 2018
İmar barışında son başvuru tarihi uzatıldı27 Ekim 2018
“Komünist” Başkanın ve halkının ürünleri ABD ve İngiltere yolunda26 Ekim 2018
Gözaltına alınan 6 ÖDP’liye tutuklama talebi26 Ekim 2018
Erdoğan maaşı “ MAŞALLAH” 74 bin 500 lira oluyor24 Ekim 2018
“İYİ”lerin Emeklilikle ilgili önergesi kabul edildi24 Ekim 2018
Akşener, Andımız'ı okudu20 Ekim 2018
Cumartesi Anneleri, polis ablukası altında basın açıklaması yaptı20 Ekim 2018
İşte İYİ Parti'nin yerel seçim planı09 Ekim 2018
TİP 53 yıl sonra Meclis’te07 Ekim 2018
Erdoğan Trump'ı Yerden Yere Vurdu 25 Eylül 2018
Taylan Özgür hep 21 yaşında 23 Eylül 2018
CHP Senden Kurtulursa Türkiye Kurtulur05 Eylül 2018
ELEKTRİK VE DOĞALGAZA BÜYÜK ZAM01 Eylül 2018
E-devlet planı: Artık her işlem oradan yapılacak01 Eylül 2018
Vatansever Suriyeliler Adam Kaçırdı29 Ağustos 2018
Cengiz’in Küfür’üne Ballı Kıyak26 Ağustos 2018
Sivas İkinci Kez Yanıyor25 Ağustos 2018
CHP: İstanbul Dizayn Ekibi23 Ağustos 2018
Bay Ütebay Bak Koç Yine Haklı Çıktı23 Ağustos 2018
CHP’li Erdem’i CHP’li Tezcan Yaktı16 Ağustos 2018
ABD Emperyalizmine Kafa Tutan Devrimci Yiğit15 Ağustos 2018
​Çanakkale'ye Hiçbir İktidar Bu Kadar Kötülük Yapmadı09 Ağustos 2018
İYİ Parti’den Erdoğan’a Dik Dur Mesajı!08 Ağustos 2018
Bakan Çavuşoğlu: Rahip Brunson'un tutuklandığını bilmiyorduk05 Ağustos 2018
Ağustos Ayında Erken Yerel Seçim Sinyali02 Ağustos 2018
Meclis'teki 4 partiden ABD yaptırımlarına karşı ortak açıklama02 Ağustos 2018
Kılıçdaroğlu Yardımcılarını Görevden Alacak Mı?25 Temmuz 2018
CHP'li Tüzün: Kurultay için yeterli imzayı topladık24 Temmuz 2018
Anayasası Çalınan Milletvekili kimseyle görüşmeyecek!21 Temmuz 2018
“İmar Barışı'nın İçinde Tek Güzel Bir Söz Var ‘Barış”21 Temmuz 2018
Kılıçdaroğlu şunları kaydetti;17 Temmuz 2018
Sendikalar vesayet altına alınıyor17 Temmuz 2018
Tegmen Çelebi'den Onursal Adıgüzel'e istifa cağrısı!15 Temmuz 2018
'Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye A.Ş.'ye çevrildi'11 Temmuz 2018
Faşizmin ilk icraatları: ODTÜ gözaltıları devam ediyor: ÖTK Başkanı gözaltına alındı 08 Temmuz 2018
Son KHK faturası: Barış Akademisyenleri de ihraç edildi soruşturan da08 Temmuz 2018
"Bu parti, bu kadroyla asla iktidar olamaz"29 Haziran 2018
Eren Erdem'in gözaltı gerekçesi belli oldu!29 Haziran 2018
Erdoğan başkanlığını ilan etti!25 Haziran 2018
İnce'den Erdoğan'a; 'Bu son çırpınışların, bitmişsin, bitmiş...'23 Haziran 2018
İnce: Benim korkum yok!17 Haziran 2018
Akşener: Artık yolun sonu görünüyor17 Haziran 2018
Akşener’e Çöp kamyonu ile Barikat03 Haziran 2018
Ünlü AVM için şok iddia29 Mayıs 2018
27 Mayıs bize düşünce özgürlüğünü, sol açılımını getirdi28 Mayıs 2018
'Erdoğan'ı bu ülkede başkan yapmadan bize eşimiz, ailemiz haramdır'28 Mayıs 2018
Perinçek seçim vaatlerini açıkladı: 'Silahla çözeceğiz'26 Mayıs 2018
İşte CHP'nin seçim bildirgesi26 Mayıs 2018
Maranki Adlı Tetikçi Savaş Çığırtkanlığı Yapıyor… 25 Mayıs 2018
Son ankette Erdoğan'a büyük şok!24 Mayıs 2018
Erdem Mit Tır'ları belgelerini Bülent Tezcan’dan Aldım23 Mayıs 2018
Cumhur İttifakı'nda isyan çıktı!22 Mayıs 2018
İttifakların oyları baş başa... İşte son anket15 Mayıs 2018
SP 9-10 Aralığında...“Millet ittifakı önde gidiyor”14 Mayıs 2018
6 Mayıs'ı Unutmadık: Devrimciler Ölür, Devrimler Sürer06 Mayıs 2018
‘O yüreklerimizde bir çınardı’: Fikri Sönmez yaşıyor!04 Mayıs 2018
İşte CHP'nin seçim vaatleri02 Mayıs 2018
Piar’a göre ikinci turda Akşener seçimden galip çıkıyor02 Mayıs 2018
Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kritik görüşme... Adaylığını açıkladı25 Nisan 2018
CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti... İşte o isimler22 Nisan 2018
Vali Aksoy'un eşi kaza geçirdi!18 Nisan 2018
Cumartesi Anneleri, Nurettin Yedigöl’ün akıbetini sordu: ​’37 yıldır bir kemik, kemikleri koyacağımız bir mezar istiyoruz’14 Nisan 2018
Alpu’yu bekleyen ‘termik tehlike’: 3 bin 200 erken ölüm gerçekleşecek13 Nisan 2018
Karamollaoğlu kimlerle ittifak yapacaklarını açıkladı11 Nisan 2018
DİSK, 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutlama kararı verdi10 Nisan 2018
TMMOB 46. Dönem Olağan Genel Kurulu Tamamlandı03 Nisan 2018
AKP kurucusundan Melih Gökçek'e sert sözler02 Nisan 2018
Ataköy’deki 60 dönümlük alandaki 7 blokluk dev inşaat projesi iptal edildi01 Nisan 2018
Devrimci Hareket’ten Mahir Çayan’ın mezarı başında Kızıldere anması30 Mart 2018
Gözaltındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltı süresi 1 hafta daha uzatıldı29 Mart 2018
'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı28 Mart 2018
Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti26 Mart 2018
Erdoğan’dan ‘Boğaziçi’ açıklaması: Komünist, vatan haini gençlere bu üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz24 Mart 2018
Bakırköy'de spor alanı imara açıldı21 Mart 2018
Eyidoğan: Çılgın Proje Aktif fay Üzerinde…19 Mart 2018
İBB borç batağında...18 Mart 2018
Gençlik 16 Mart'ı unutmadı16 Mart 2018
'İSPARK 1 TL olsun' teklifine AKP'den ret!13 Mart 2018
Berkin’in Hesabını Sorana Dek Mücadeleye Devam11 Mart 2018
Kılıçdaroğlu’ndan İlçe Başkanlarına ve Kumarcı Siyasilere Uyarı 09 Mart 2018
Densiz Lavuk Hakkında Soruşturma08 Mart 2018
Cumhuriyetin Yılmaz Bekçisi Uğurlandı 06 Mart 2018
Tozkoparan Dönüşümle Yağmalanıyor 04 Mart 2018
Meral Akşener'den 2 parti için 'ittifak'a 'yeşil ışık'01 Mart 2018
"Karadeniz'in Efsanesi Hamsi Geri Geldi" 28 Şubat 2018
Aleviler protesto için sokağa çıkacaklar25 Şubat 2018
CHP: Maçka Parkı'nı betona kurban etmeyeceğiz!21 Şubat 2018
Meral Akşener'den, anket açıklaması... 20 Şubat 2018
İstanbul için korkutan deprem ve tsunami uyarısı! 19 Şubat 2018
6. Filo’yu kıble yapanlar katliamla anılıyor: Kanlı Pazar16 Şubat 2018
İşte Kılıçdaroğlu'nun güçlü A Takımı12 Şubat 2018
“AKP diktasına boyun eğmeyeceğiz!”10 Şubat 2018
‘HDP ile Erdoğan anlaşacak’10 Şubat 2018
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret10 Şubat 2018
Tekin: Binlerce İnsanın Gazı Ve Suyu Kesildi07 Şubat 2018
İŞTE CHP PM’NİN YENİ YÜZLERİ06 Şubat 2018
“Erdoğan'ı defalarca uyardık, yine kandırıldı”30 Ocak 2018
Atatürk’ün Hangi Koşullarda Cumhuriyet’i Kurduğunu Hepimizin Bilmesi Lazım28 Ocak 2018
Akşener: Mehmetçik üzerine düşeni yapıyor!27 Ocak 2018
TMMOB’dan Erdoğan tarafından hedef gösterilen TTB’ye destek 26 Ocak 2018
Uğur Mumcu anıldı24 Ocak 2018
Rakamlarla AKP22 Ocak 2018
İstanbul'daki skandalı ortaya çıkaran hastane personeli: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor19 Ocak 2018
‘Demokratik ülke demokratik üniversite’ pankartı asan üniversitelilere hapis cezası17 Ocak 2018
Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt17 Ocak 2018
Halk TV fitili ateşledi Kaftancıoğlu'na soruşturma açıldı14 Ocak 2018
AKP'li başkandan skandal sözler!13 Ocak 2018
AKP’li grupların silahlı eğitim kamplarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı13 Ocak 2018
Artvin’de 5 gündür grevde olan Eti Bakır işçileri: Biz yenilirsek buraya siyanür de gelir12 Ocak 2018
CHP’de kurultay kulisleri: Muharrem İnce genel başkan adayı mı olacak?11 Ocak 2018
Gürsel Tekin: Buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler?11 Ocak 2018
Beşiktaş Belediyesi yeni Başkanı belli oldu 11 Ocak 2018
Açık faşizm: ‘Kamu düzenini bozma’ tutuklama kriteri oldu!11 Ocak 2018
AKP, gözünü Patara, Taşdibi ve Fırnaz Koyu’na dikti: İmara açılacaklar!10 Ocak 2018
Beşiktaş Belediyesi hakkında 13 iddia06 Ocak 2018
Meral Akşener’den Abdullah Gül açıklaması03 Ocak 2018
Diyanet: 9 yaşına giren kızla evlenilebilir!03 Ocak 2018
CHP İSTANBUL’DA ‘KADIN’ DEVRİMİ29 Aralık 2017
SON ANKETTE BEKLENEN SONUÇ!26 Aralık 2017
HİLAFET İLAN ETTİ! 26 Aralık 2017
HAZİRAN: 696 sayılı KHK memlekete ihanettir, halk düşmanlığıdır25 Aralık 2017
Politico'dan Akşener sürprizi21 Aralık 2017
MİT TIR'ları davasında savcının talebi belli oldu20 Aralık 2017
Erdoğan'ın anketçisinden flaş açıklama: AKP geriliyor, MHP baraj altı20 Aralık 2017
BEN BEYAZ SARAYLARDA AĞIRLANMADIM, ABD'YE GİDİP İCAZET İSTEMEDİM18 Aralık 2017
Maraş katliamı tanığı: Bize saldırmak için Sivas’tan, Erzurum’dan geldiler18 Aralık 2017
Erdoğan’ı şikayet ettiği için gözaltına alınan Gezi yaralısı: 2 gün boyunca işkence gördüm16 Aralık 2017
Kent yağmasının yeni adı: 5+115 Aralık 2017
Haziran'dan Kudüs açıklaması08 Aralık 2017
“Ben Senin Boynuna Neyi Takacağımı Çok İyi Biliyorum”05 Aralık 2017
CHP'li İnce: IMF’ye borç verecek kadar çalmışlar03 Aralık 2017
HDP, ‘Milletin aklıyla alay ediyorlar’29 Kasım 2017
Yüksel’de 386. gün saldırısı: Eyleme, Devrimci Gençlik Dernekleri de destek verdi29 Kasım 2017
Kılıçdaroğlu, beklenen belgeleri açıkladı!28 Kasım 2017
MHP'de istifalar sürüyor: Belediye başkanı istifa etti24 Kasım 2017
Tekin'den "Aday Olacak Mısınız?" Sorusuna Yanıt Geldi22 Kasım 2017
İKİ BAKANLIK ARASINDA İHTİLAF... 22 Kasım 2017
Kılıçdaroğlu: Demokrasi askıda 21 Kasım 2017
‘Maddi durumu iyi olanlara burs, kötü olanlara kredi’19 Kasım 2017
Bahçeli geleceği AKP’de görüyor15 Kasım 2017
Kılıçdaroğlu: Gazeteciliğe Üç Koldan Saldırı Var04 Kasım 2017
AKP'nin 'parsel parsel' FETÖ'ye peşkeş çektiği yerler26 Ekim 2017
ERDOĞAN'A REKOR ZAM!..26 Ekim 2017
Akşener'den Önce Davrandı25 Ekim 2017
MHP'den toplu istifa haberi 23 Ekim 2017
Prof. Dr. Eyidoğan: Son kalan yeşil alanı nasıl yağmalarız mantığı var23 Ekim 2017
Başkanlardan sonra sıra bakanlara gelecek22 Ekim 2017
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nin 1 milyon metrekarelik alanı imara açılıyor22 Ekim 2017
İstanbul’un sayılı yeşil alanlarından Validebağ Korusu’nda sondaj izni!22 Ekim 2017
Semih Özakça'ya tahliye kararı!20 Ekim 2017
Zam yağmuru devam ediyor...20 Ekim 2017
Sosyalizmin ağırlığının olmadığı dünya, nasıl bir dünyadır?19 Ekim 2017
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlar vasıtasıyla iktidara çağrı18 Ekim 2017
Fatih Maçoğlu: İstanbul'da 'Komünist bal' satışına başladık15 Ekim 2017
İşte ‘Büyük Türkiye’ palavrası: Muhtaç sayısı 10 milyona dayandı!15 Ekim 2017
Kılıçdaroğlu: Temelinde barış olan anlayışı yeniden inşa etmeliyiz14 Ekim 2017
Yeni üniversite sınavının ayrıntıları12 Ekim 2017
Behice Boran (Anne) Anıldı08 Ekim 2017
Oktay Etiman Yoldaş Uğurlar Olsun05 Ekim 2017
Muğla’ya Dikilen Yunan Anıtı Törenle Açıldı04 Ekim 2017
Temel Karamollaoğlu: Ak Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer03 Ekim 2017
Vatandaş Talep Etmediği Hizmetin Bedelini Ödeyecek03 Ekim 2017
HAZİRAN’dan velilere mektup: Laik ve bilimsel eğitim mücadelesi için bir araya gelelim02 Ekim 2017
Cinsel istismarı ‘şaka’ diyerek geçiştirmişler!02 Ekim 2017
Zam yağmuru geliyor!29 Eylül 2017
AKP'nin adayı bu adam…28 Eylül 2017
Türkiye’de en zenginlerin geliri, en yoksulların gelirini neredeyse 8’e katladı!26 Eylül 2017
Cumhuriyet davasında buruk tahliye!25 Eylül 2017
AKP’liler Makam Yaratıp Faturayı Devlete Ödettiler25 Eylül 2017
Çocuklara Yeni Tanrı Öğretisi!..25 Eylül 2017
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası kuruldu24 Eylül 2017
İBB Başkanı Kadir Topbaş istifa etti22 Eylül 2017
FETÖ gitti ENSAR geldi18 Eylül 2017
​Yeni Diyanet İşleri Başkanı ve FETÖ İmamı18 Eylül 2017
"Okul İdarelerimiz Kayıt Ücreti Alamaz”16 Eylül 2017
Mall Of İstanbul'un Bulunduğu Arazi Mahkemelik14 Eylül 2017
Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in davası bugün başlıyor14 Eylül 2017
CHP’nin Delegeleri Masa Başında Belirleniyor11 Eylül 2017
AKP ESKİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI AZİZ YENİAY ,İŞADAMINA RANT SAĞLAMIŞ07 Eylül 2017
CHP'nin 94. Kuruluş Yıldönümünde;Erdoğan'a sert sözler09 Eylül 2017
Topbaş, AKP’lilerin kararlarını CHP’lilerin oylarıyla iptal ediyor09 Eylül 2017
11 Eylül’de Cumhuriyet İçin Silivri’deyiz08 Eylül 2017
Tarihin Utanç Günleri 6-7 EYLÜL06 Eylül 2017
Gericiliğe Kafa Tutan Adam04 Eylül 2017
HAZİRAN’dan 1 Eylül mesajı02 Eylül 2017
Barış Vakfı, Barışı Günü için yazılı açıklama yayımladı01 Eylül 2017
Kılıçdaroğlu: Tutukluluğunuz ilgili yasalara da aykırı01 Eylül 2017
Yeşil Artvin Derneği yalanlara cevap verdi31 Ağustos 2017
Erdoğdu: “ Tayyip Günahkar Bir Kuldur”29 Ağustos 2017
İstanbullular dikkat… Bugün ve gece! 29 Ağustos 2017
Trafik sigortasına zam geliyor28 Ağustos 2017
Enerjide taşeronlaşma oranı yüzde 72,5’a yükseldi26 Ağustos 2017
KESK’ten toplu sözleşme protestosu: Sefalete teslim olmayacağız!23 Ağustos 2017
“Biz Ayder’i Kirlettik, Rezil Ettik”20 Ağustos 2017
Eyidoğan uyarıyor, “Ege her an depreme hazır olmalı”19 Ağustos 2017
'Siyasi kavgayı mahkemede çözmek kadar tehlikelisi yok'19 Ağustos 2017
Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı19 Ağustos 2017
Beşiktaş’ta neolitik döneme ait kalıntılara rastlandı17 Ağustos 2017
Marmara'da yakında 7'nin üzerinde deprem olacak17 Ağustos 2017
Şaibeli referandum için yeni gelişme16 Ağustos 2017
Uygun adım din devletine…16 Ağustos 2017
Hedefteki CHP’li hakkında soruşturma15 Ağustos 2017
Maçka Şehidini Gözyaşları İle Uğurladı13 Ağustos 2017
Eyidoğan: Fayın doğusunda gerilme arttı08 Ağustos 2017
Süper Kupa'da 'Mustafa Kemal Paşa' dışarıda07 Ağustos 2017
Türkiye’min Sarıklı, Sakallı, Cübbeli Polisi04 Ağustos 2017
Ensar’a var, halka yok04 Ağustos 2017
Valilikten asker uğurlama konvoylarına ilişkin genelge 04 Ağustos 2017
Bu sözleri söyleyen Kadri Gürsel sanık, Hüseyin Gülerce tanık29 Temmuz 2017
9 ay sonra buruk tahliye: 4 arkadaşımızı da Silivri'den alacağız29 Temmuz 2017
Şaşkın Ördek Suya Tersten Dalar25 Temmuz 2017
CHP, " Yapıştı Topbaş’ın Yakasına 24 Temmuz 2017
Erdoğan bir gün öyle, bir gün böyle…24 Temmuz 2017
Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi23 Temmuz 2017
MEB’e göre ‘cihat’ İslam’ın temel ibadeti, Alevilik sadece bir yorum22 Temmuz 2017
Zorunlu din dersi dayatmasına boyun eğmedi, kazandı 20 Temmuz 2017
MHP’de toplu istifa! Tam 200 kişi…19 Temmuz 2017
Örgütlü cehalet örgütlü faşizme evrildi17 Temmuz 2017
Kılıçdaroğlu’ndan, Meclis’te Tarihi Konuşma15 Temmuz 2017
Akşener: şiddetle kınıyorum 14 Temmuz 2017
CHP İSPARK Yolsuzluğunu deşifre etti14 Temmuz 2017
Bugün Ethem’in doğum günü…11 Temmuz 2017
Adalet Yürüyüşü’nde yirmi dördüncü gün08 Temmuz 2017
Aziz Nesin hâlâ uyarıyor: ‘Türkiye uyanmalı!’06 Temmuz 2017
Taşyapı'ya Mahkeme Freni05 Temmuz 2017
Açlık grevinde 119. gün: Nuriye ve Semih artık yürüyemiyor!05 Temmuz 2017
'Allah adaleti emreder'01 Temmuz 2017..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Yazarlar | Foto Galeri | Duyurular | Künye
CH

www.7-24 ESENLER HABER haber.com - www7-24 esenler esenler.com ESENLER HABER haber esenler esenler haber